Tjenester

Vegårshei folkebibliotek er et kombinert skole- og folkebibliotek som ligger med Vegårshei skole. Skolebiblioteket er på mandag, og folkebiblioteket er tirsdag, onsdag og torsdag. Fredag er biblioteket ubetjent. Foruten utlånsvirksomhet til barn, ungdom og voksne, tilbyr vi meråpent bibliotek, arrangementer, og adgang til data og internett. 

Møteplass: Biblioteket som møteplass blir brukt både av unge og gamle.

Møterommet i biblioteket: Dette rommet kan benyttes i betjent åpningstid som bla. studierom. Møterommet blir også leid ut til lag, foreninger, og av andre noe som administreres av biblioteket.

Meråpent bibliotek: Meråpent bibliotek har vi hatt på Vegårshei siden 2013 da Vegårshei sammen med to andre kommuner fikk støtte fra Nasjonalbiblioteket til å utvikle meråpent bibliotek, og gjør bibliotekets  samlinger og lokaler tilgjengelig utenom betjent åpningstid.

Meråpent bibliotek kan brukes hver dag mellom kl. 6.00-22.00. Du må ha nasjonalt lånekort og pinkode, og være over 18 år. Du kan levere og låne bibliotekets medier på selvbetjeningsautomaten, hente reserverte medier, bruke pc-ene, lese tidsskrifter, og benytte lokalene til lesing og studier.

Lånetid: Bøker og lydbøker er 4 uker, og DVD og tidsskrifter er 2 uker.

Tapt materiale erstattes etter følgende satser:

Skjønnlitterære bøker, fagbøker og lydbøker for voksne kr.300,-. Skjønnlitterære bøker, fagbøker og lydbøker for barn kr. 200,- og DVD kr. 200,-.

Lånekort: Det er gratis å opprette eller oppgradere til nasjonalt lånekort men mister du kortet ditt så vil vi ta 20 kr for å opprette et nytt. Barn under 15 år må ha samtykke fra foreldre/foresatte. Med nasjonalt lånekort kan du logge inn, få oversikt over dine lån, fornye og reservere bøker. Du kan også logge deg inn via bibsok.no og bestille selv det ditt lokale bibliotek ikke har.

Fjernlån: Vi låner inn og returnere bøker til andre bibliotek. boktransporten i Agder kommer hver tirsdag og torsdag. 

Digitale baser: Biblioteket tilbyr lånerne gratis tilgang til A-tekst, Idunn, Ordnett og Pressreader.

Pressreader er en strømmetjeneste som gir deg GRATIS tilgang til over 5400 aviser og tidsskrifter i fulltekst fra over 100 ulike land og på over 60 ulike språk. de har også et arkiv som gjør at du kan lese avisene fra de siste to månedene. Alt er gratis, det eneste du må gjøre er å logge på bibliotekets trådløse nettverk. Tilgang: https://www.pressreader.com/catalog

Idunn er en base med 49 tidsskrifter, der du kan laste ned enkeltartikler og heile tidsskrifter i pdf-format. Tilgang: https://www.idunn.no/

Ordnett er ordbøker og grammatikk på engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk og kinesisk. Tilgang: https://www.ordnett.no/

 

 

Translate »
Click to listen highlighted text!