Visa om Håvard Hedde er et vakkert og gripende klenodium som har en selvskreven plass i kulturarven vår. Men hvem var han, egentlig? Foredraget vil gi en sveip gjennom livet Håvard Folkeson Hedde (1758-1802) fra Helle i Setesdal: Fattiggutten, skoletaperen, mobbeofferet, fengselsfuglen og desertøren som levde i et konstant utenforskap, streifet omkring med fanteføger og etter hvert slo seg ned her i Østre Agder hvor han ble opphav til en stor etterslekt. Er Håvard Hedde aktuell i dag? Hvem er vår tids Håvard Hedde? 

Arrangementet er en del av et prosjekt «Eg heiter Håvard Hedde» hvor bibliotekene i Åmli, Vegårshei, Gjerstad, Tvedestrand og Tvedestrand videregående skole går sammen om å sette et fokus på utenforskapet i vår tid. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket og Agder fylkeskommune.

Translate »
Click to listen highlighted text!